Go Shipping Kosova mund të ofrojë shërbim të besueshëm dhe të shpejtë i cili mbulon nevojat e tregut kosovar.
Aftësia për të shërbyer në të dy portet hyrëse, Durrës dhe Selanik përmirëson cilësinë e shërbimeve tona. Një rrjet shumë i besueshëm agjentesh dhe kosto efektive e kamionëve lidh Durrësin dhe Selanikun me Kosovën. Ngarkesa në frigorifer, ngarkesa e rrezikshme, ngarkesa speciale, transporti ndërkombëtar rrugor mund të shërbehen nga zyra e Kosovës.

TOP