Go Shipping Косово може да предложи надеждна и бърза услуга, която покрива нуждите на косовския пазар.
Способността да обслужваме и двата порта, Дуръс и Солун подобрява качеството на нашите услуги. Много надеждна и рентабилна транспортна мрежа свързва Дуръс и Солун с Косово. Хладилни товари, опасни товари, специални товари, международен автомобилен транспорт могат да бъдат обслужвани от косовския офис.

TOP