ΟΛΘ: Απρίλιο εργολάβος για τον 6ο προβλήτα

Αισιοδοξία ότι τον Απρίλιο θα έχει μπει εργολάβος στο έργο της επέκτασης του 6ου προβλήτα εκφράζει προς τη «Ν» ο πρόεδρος του δ.σ. και CEO της ΟΛΘ Α.Ε., Σωτήρης Θεοφάνης, βάσει των όρων του σχετικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την ΟΛΘ Α.Ε. το μεσημέρι της 31ης Δεκεμβρίου, εφόσον βέβαια δεν υπάρξουν προσφυγές από τους συμμετέχοντες. Αναλυτικότερα, στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ Α.Ε. δημοσιεύτηκε, μετά από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρώτο Στάδιο-Προεπιλογή του Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής», προϋπολογισμού Υποβολής Προσφορών 130 εκατ. (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Πρόκειται για το σημαντικότερο μέρος των υποχρεωτικών επενδύσεων που έχει αναλάβει η κοινοπραξία των επενδυτών, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης με το ελληνικό Δημόσιο. Εντός του α’ τριμήνου του 2020 και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του πρώτου σταδίου, η ΟΛΘ Α.Ε. αναμένεται να διαβιβάσει στους προεπιλεγέντες την πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών για συμμετοχή στο δεύτερο στάδιο (εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου).  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ειδική εμπειρία κατασκευής λιμενικών έργων, η οποία θα καλύπτεται με την εκτέλεση λιμενικών έργων, τα τελευταία 10 έτη, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ – στην περίπτωση κοινοπραξιών ή ΕΕΠ η πιστοποιούμενη εμπειρία δύναται να προκύπτει αθροιστικά από το σύνολο των μελών της κοινοπραξίας (ΕΕΠ), ανεξάρτητα από το πιστοποιούμενο κόστος κατασκευαστικών εργασιών ανά έργο.

 

Αναδημοσίευση από Ναυτεμπορική, 03-01-2020