Άνοδος εσόδων και κερδών το 2019 για τον ΟΛΘ

Άνοδος εσόδων και κερδών το 2019 για τον ΟΛΘ

Στο +5,7% η διακίνηση στο ΣΕΜΠΟ – Στο +19% ο όγκος φορτίων στο συμβατικό λιμάνι

Ανοδικά κινήθηκε η δραστηριότητα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης το 2019, καταγράφοντας αυξημένα έσοδα και κέρδη σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας οικονομικής έκθεσης που ενέκρινε το δ.σ. της ΟΛΘ Α.Ε., η συνολική διακίνηση στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 5,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανήλθε από 424.500 TEUs το 2018 σε 448.765 TEUs το 2019, ένα αποτέλεσμα προερχόμενο κυρίως από την αύξηση της εγχώριας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων από 363.138 TEUs το 2018 σε 379.256 TEUs το 2019 (αύξηση 4,4%) και από την αύξηση της διακίνησης διαμετακόμισης (transit) από 60.637 TEUs το 2018 σε 69.113 TEUs το 2019 (αύξηση 14%). Ο όγκος των φορτίων του συμβατικού λιμένα αυξήθηκε 19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με ένα βελτιωμένο μίγμα φορτίων, με αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών του συμβατικού λιμένα να αυξηθεί 17,9%, από 18,9 εκατ. ευρώ το 018 σε 22,3 εκατ. ευρώ το 2019. Σημαντική αύξηση -συγκεκριμένα κατά 26%- σημείωσαν επίσης τα έσοδα από την εκμετάλλευση χώρων, αυξανόμενα από 1,49 εκατ. ευρώ το 2018 σε 1,87 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ η επιβατική κίνηση παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 0,3%, από 16,4 εκατ. ευρώ το 2018 σε 16,45 εκατ. ευρώ το 2019, διαμορφώνοντας τον δείκτη καθαρού κέρδους από 28% το 2018 σε 24% το 2019. Η καθαρή κερδοφορία επηρεάστηκε από δύο κυρίως παράγοντες, τη σταδιακή εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής η οποία αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας τα επόμενα έτη και την πλήρη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16. Ικανοποίηση Ο πρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Σωτήριος Θεοφάνης (φωτογραφία), δήλωσε σχετικά: «Η εταιρεία παρουσίασε ανοδική πορεία το έτος 2019, με αύξηση τόσο στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων αλλά και συμβατικού φορτίου 5,7% και 19% αντίστοιχα, σε σχέση με το έτος 2018 και συνεχίζει με προσήλωση και συνέπεια τον σχεδιασμό και τη στρατηγική της, με κύριο στόχο την κατοχύρωση της θέσης της τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές των γειτονικών χωρών, παρά τις δυσκολίες που έχει επιφέρει η εξάπλωση της πανδημίας σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο».

 

Αναδημοσίευση απο Ναυτεμπορική 26-05-2020