Go Shipping Kosova është themeluar në maj 2014. Zyra është e vendosur në Prishtinë.
Qëllimi i zyrës është të ofrojë shumë shërbime te transportit dhe zgjidhje të mençura për importuesit dhe eksportuesit e Kosovës.

TOP