Go Shipping Косово е създадена през май 2014 г. Офисът се намира в Прищина.
Целта на офиса е да предлага услуги и интелигентни решения на косовските вносители и износители.

TOP