shipagens

Η Go Shipping ως πράκτορας της Ζim στην Αλβανία προσφέρει εβδομαδιαίες αναχωρήσεις από και προς το λιμάνι του Δυρραχίου.

Το  feeder πλοίο της Ζim ενώνει το Δυρράχιο με το λιμάνι του Ισραήλ. Διαμέσου αυτού του λιμανιού οι εισαγωγείς και εξαγωγείς της Αλβανιας έχουν πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά.
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το service της Ζim στο Δυρράχιο παρακαλώ επισκεφτείτε το www.zim.com.

Επιπροσθέτως , η Go Shipping Albania προσφέρει μεγάλο εύρος συμπληρωματικών υπηρεσιών στην Αλβανία. Φορτία πόρτα πόρτα , εκτελωνισμούς,ομαδοποιημένα φορτία,αποθηκεύσεις,φορτία σε ψυγεία καθώς και επικύνδινα φορτία.

 

  


 
albania-national-flag-button-badge-150236-p

 

Go Shipping Albania, si agjent i linjës detare ZIM ofron shërbim të përjavshëm të kontenierëve për / nga porti i Durrësit. Anijet e ZIM, të cilat nëpërmjet portit tranzit të Haifës prekin portin e Durrësit, i mundësojnë importuesve dhe eksportuesve shqiptarë të kenë akses për/nga të gjitha tregjet.

Për më shumë informacion në lidhje me shërbimet e linjës detare ZIM në Durrës, ju lutem klikoni në www.zim.com.

Go Shipping Albania ofron gjithashtu një gamë të gjërë të shërbimeve të logjistikës në Shqipëri si: shërbime transporti derë më derë, shërbime doganore, grupazhe, magazinim, shërbim për ngarkesa të rrezikshme etj.