ΛΕΜΕΣΟΣ

Go Shipping Κύπρος
Ομόνοια 133
UAD Court, 5ος όροφος, 3ο γραφείο
Περιοχή Ομόνοιας, ΤΚ 3045
Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ. Επικοινωνίας: +357 25332111

Ελένη Γρηγορίου Διευθυντής Γραφείου e.grigoriou@goshipping.eu
Ραφαέλα Χριστοφόρου Λογιστήριο r.christoforou@goshipping.eu
Αναστάσης Αθανασίου Εξυπηρέτηση Πελατών a.athanasiou@goshipping.eu

Ώρα Λεμεσού:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

TOP