ΛΕΜΕΣΟΣ

Go Shipping Κύπρος
SERIFOU 41
P&M HOUSE
FLAT 101, 3046
Limassol, Cyprus
Τηλ. Επικοινωνίας: +357 25332111

Ελένη Γρηγορίου Διευθυντής Γραφείου e.grigoriou@goshipping.eu
Ραφαέλα Χριστοφόρου Λογιστήριο r.christoforou@goshipping.eu
Χρήστος Καρατσιώλης Εξυπηρέτηση Πελατών c.karatsiolis@goshipping.eu

Ώρα Λεμεσού:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

TOP